DEMOCRATISCH, SOCIAAL, LIBERAAL

JA! VOOR ONS ALLEMAAL

 

Beste Utrechters,

 

OnsUtrecht heeft de afgelopen tijd goed geluisterd naar de bewoners van Utrecht.
Wij hebben uw klachten en wensen gehoord
en hebben daar ons partijprogramma op gebaseerd.
OnsUtrecht kiest voor een ondernemende, zorgzame stad
waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen.

 

onsUtrecht

OnsUtrecht kiest voor het geven van tijdige voorlichting over de gevaren van
bijvoorbeeld drank en verdovende middelen.
In plaats van alleen maar verbieden.
In plaats van grote dure ambitieuze projecten kiezen wij liever voor kleinschalige projecten,
waar de bewoners meer van kunnen profiteren.

Wij willen overlast aanpakken met zero tolerance beleid.
En daarnaast preventieve hulp bieden om criminaliteit te voorkomen.
Om de participatie van bewoners te bevorderen,
zijn wij er voorstander van om bij alle grote
veranderingen in de stad en wijk een referendum te houden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een windmolenpark,
waar OnsUtrecht geen voorstander van is.
Onze campagne is gericht op vijf punten.


1 MKB


Microkredieten voor startende ondernemers.
Versoepelen van regels voor MKB.
Goedkoper parkeren in winkelgebied.


2 Gezondheidszorg en ouderen


Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.
Betere controle op zorginstanties en verpleeghuizen.
Een aparte wethouder voor ouderen.


3 Wonen


Goede doorstroom naar betaalbare seniorenwoningen.
Komende vier jaar geen huurverhoging voor sociale woningbouw.
Leegstaande ziekenhuizen ombouwen tot huisvesting voor studenten.


4 Verkeer en infrastructuur


Betaalbaar OV.
Tramverbinding naar Leidsche Rijn, Maarssen en De Bilt.
Verbreding van de A27 en A28.
Geen milieuzone in de stad.


5 Onderwijs

 

Geen zwarte scholen, maar gemengde scholen.
Betaalbare voor en naschoolse opvang voor de kinderen van werkende ouders.
Gemeentelijke instanties moeten omscholing van werklozen stimuleren.
Kinderen uit arme gezinnen mogen op kosten van de gemeente
lid worden van een sportclub of een culturele vereniging.


Tegenprestatie

 

De mensen in Utrecht zijn belangrijker dan prestigieuze projecten.
We willen een maatschappij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent.
Waar dat nodig is kan men op de gemeente terugvallen.
We vinden dat de lokale overheid op de burgers moet kunnen vertrouwen,
en de burgers niet in de steek laat. We vinden bedrijvigheid belangrijk
omdat mensen met werk zich kunnen ontplooien en daardoor gelukkig worden.

onsUtrecht informatielijn

               

U kunt voor meer info of suggestie

                ons bellen

  06 20 492 995Kandidatenlijst1. Ufuk Dogerle
2. Gulay Kabaktepe- Alp 
3. El Hassan  Ouhammou
4. Nejla Goktas- Ucar 
5. Christina Stavridou
6. Bahar Dogan
7. Rezwan Ebrahimi
8. Marco Nesselaar 

    'SAMEN STERKER'